Kontakt

Aby uzyskać szczegółowe lub dodatkowe informacje na temat wdrażania programu Get Into Rugby w danym kraju, prosimy o kontakt z

Anne, pisząc na adres

Anne.Grumelard@worldrugby.org.

Związki chcące wdrożyć program powinny kontaktować się z członkami regionalnego personelu World Rugby, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat udziału w programie i przeprowadzenia procesu planowania:

Rugby Africa -

Steph.Nel@worldrugby.org

Asia Rugby -

ben.vanrooyen@asiarugby.com

Sudamérica Rugby -

guillermo.signorelli@sudamericarugby.org

Rugby Europe -

gir@rugbyeurope.eu

Oceania Rugby -

gir@oceaniarugby.com

Rugby Americas North -

kjohn@rugbyamericasnorth.com

Regionalny personel World Rugby w każdym regionie będzie współpracował ze Związkami członkowskimi przy tworzeniu programu. Proces rozpoczęcia i wdrożenia programu przebiega następująco:

Związki