Felhasználási feltételek: Az IRB Get into Rugby („Kattanj rá a rögbire”) weboldala

A Nemzetközi Rögbi Szövetség a jelen internetes oldalhoz (www.irbgetintorugby.com, a továbbiakban: „Weboldal”) és a kapcsolódó szolgáltatásokhoz azzal a feltétellel biztosítja a hozzáférést, hogy Ön köteles betartani az alábbi felhasználási feltételeket. KÉRJÜK, A WEBOLDAL HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET! A Weboldal használata esetén úgy tekintendő, hogy Ön vállalta a Nemzetközi Rögbi Szövetséggel szemben a jelen Felhasználási Feltételek betartását. Ha Ön nem fogadja el valamennyi Felhasználási Feltételt, nem használhatja a Weboldalt.

A Nemzetközi Rögbi Szövetség a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor módosíthatja, illetve frissítheti. Kérjük, rendszeres időközönként ellenőrizze a www.irbgetintorugby.com weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) közzétett Felhasználási Feltételeket, mivel ha Ön a módosított, illetve frissített Weboldalt tovább használja, úgy tekintendő, hogy elfogadta a módosítást.

1. pont: Adatvédelem és cookie-k

Ha Ön a Weboldalon vagy azon keresztül Regisztrációs Adatokat és egyéb információkat ad meg, az ilyen adatszolgáltatásra az Adatvédelmi Szabályzatunk, illetve a Cookie-szabályzatunk rendelkezései irányadók. Részletesebb tájékoztatásért olvassa el a jelen weboldalon megtalálható Adatvédelmi Szabályzatot és Cookie-szabályzatot.

2. pont: Orvosi tanácsadással kapcsolatos felelősségkizáró nyilatkozat

A Weboldalon esetlegesen megemlített vizsgálatok, termékek és eljárások csak tájékoztatás céljából szerepelnek a Weboldalon, és a Nemzetközi Rögbi Szövetség nem ajánlja, illetve nem támogatja azok használatát. Ön kizárólag a saját kockázatára használhatja fel a Nemzetközi Rögbi Szövetség, a szponzorai, a hirdetői, illetve a Weboldal látogatói által megadott információkat. A Nemzetközi Rögbi Szövetség nem vállal semmilyen felelősséget a Weboldalon elhelyezett anyagok tartalmáért, illetve az anyagokban hivatkozott bármely termék, információ, ötlet vagy útmutatás használatával okozott vagyoni, illetve személyi kárért. A Nemzetközi Rögbi Szövetség fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa, illetve megszüntesse a Weboldal bármely részét vagy funkcióját.

3. pont: A tartalom és a szerzői jog által védett művek felhasználása

A http://www.irbgetintorugby.com kezdő URL-ről és a domainen belüli oldalakon elérhető szöveges, grafikai és multimédiás tartalom, valamint a Weboldalon belüli kapcsolódó kódok (beleértve a HTML-t, más jelölőnyelveket és az összes szkriptet) kizárólagos jogosultja a Nemzetközi Rögbi Szövetség és/vagy a hozzá kapcsolódó egyéb szervezetek. A Weboldalon található anyagok (ideértve egyebek mellett a képeket, illusztrációkat, valamint a hang- és videoanyagokat) szerzői jogi védelem alatt állnak, és ezeknek a szerzői jogoknak a Nemzetközi Rögbi Szövetség vagy a jogosultja, vagy egyébként rendelkezik velük, vagy más személyektől felhasználási engedélyt kapott az anyagokra nézve (illetve adott esetben más személyek felhasználói megállapodás alapján helyezték el azokat a Nemzetközi Rögbi Szövetség Weboldalán). A Weboldalról származó anyagokról nem készíthető másolat, azok nem reprodukálhatók, nem hozhatók nyilvánosságra újból, nem tölthetők fel, nem tehetők közzé, nem továbbíthatók és nem terjeszthetők semmilyen módon. Az anyagok nem megengedett módosítása vagy nem jóváhagyott célból történő felhasználása sérti a szerzői és egyéb kizárólagos jogokat. Tilos a fenti anyagoknak más weboldalon, illetve más számítógépes környezetben történő felhasználása.

Az „International Rugby Board” elnevezés, illetve a „www.irbgetintorugby.com” megjelölés a Nemzetközi Rögbi Szövetség védjegye, illetve szolgáltatási védjegye. A Weboldalon használt minden egyéb védjegy, szolgáltatási védjegy és embléma kizárólagos jogosultja az adott szellemi alkotás jogosultja.

A Nemzetközi Rögbi Szövetség mindent megtett azért, hogy megszerezze a Weboldalon használt szellemi alkotásokra vonatkozó felhasználási engedélyeket, illetve hozzájárulásokat. Ha Ön szellemi alkotásokhoz fűződő jogok bitorlását észleli, forduljon a Nemzetközi Rögbi Szövetséghez a következő címen:

THE INTERNATIONAL RUGBY BOARD (NEMZETKÖZI RÖGBI SZÖVETSÉG)
Huguenot House
35-38 St Stephen’s Green
Dublin 2
Írország

4. pont: Biztonság; a következményes károkért való felelősség kizárása

ÖN A NEMZETKÖZI RÖGBI SZÖVETSÉG WEBOLDALÁT A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA.

A jelen Weboldalon elhelyezett információk célja a program résztvevőinek oktatása különböző sportágak űzésével és edzésével, illetve egyéb fizikai tevékenységek folytatásával összefüggésben. Bármilyen fizikai tevékenység előtt fontos, hogy az érintett konzultáljon egy orvossal. A Nemzetközi Rögbi Szövetség továbbá nem tesz semmilyen nyilatkozatot a Weboldalon található információk biztonságosságával és megfelelőségével, valamint a Nemzetközi Rögbi Szövetség Weboldalának használata, illetve a Szövetség által biztosított Tartalom révén elérhető eredménnyel kapcsolatban. Ennek megfelelően a Nemzetközi Rögbi Szövetség nem felelős semmilyen, a fentiekkel összefüggésben felmerülő kárért, veszteségért vagy személyi sérülésért. A Nemzetközi Rögbi Szövetség A WEBOLDALÁT ÉS ANNAK TARTALMÁT AZ ADOTT ÁLLAPOTÁBAN, MINDENFAJTA SZAVATOSSÁGI NYILATKOZAT KIZÁRÁSA MELLETT BIZTOSÍTJA. A Nemzetközi Rögbi Szövetség, A SZÁMÁRA FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYT BIZTOSÍTÓK ÉS A SZÖVETSÉG BESZÁLLÍTÓI A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁRNAK MINDENFAJTA KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS NYILATKOZATTAL TETT, TOVÁBBÁ JOGSZABÁLYON ALAPULÓ ÉS EGYÉB SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATOT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT, TOVÁBBÁ A JOGSZAVATOSSÁGOT. A Nemzetközi Rögbi Szövetség, A SZÁMÁRA FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYT BIZTOSÍTÓK ÉS A SZÖVETSÉG BESZÁLLÍTÓI NEM TESZNEK SEMMILYEN KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI VAGY SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATOT A Nemzetközi Rögbi Szövetség WEBOLDALÁNAK HASZNÁLATÁVAL BIZTOSÍTOTT, ILLETVE A WEBOLDALON TALÁLHATÓ TARTALOM, SZOFTVER, SZÖVEG, GRAFIKAI ELEMEK, HIVATKOZÁSOK ÉS KÖZLÉSEK PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL, TELJESSÉGÉVEL, AZ AKTUÁLIS HELYZETNEK VALÓ MEGFELELŐSÉGÉVEL ÉS IDŐSZERŰSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN. A Nemzetközi Rögbi Szövetség NEM SZAVATOLJA, HOGY A WEBOLDAL HASZNÁLATA MEGSZAKÍTÁSOK NÉLKÜLI, MEGFELELŐ GYORSASÁGÚ, BIZTONSÁGOS ÉS HIBAMENTES LESZ. A Nemzetközi Rögbi Szövetség, A SZÁMÁRA FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYT BIZTOSÍTÓK, A SZÖVETSÉG BESZÁLLÍTÓI, VALAMINT A WEBOLDALON MEGEMLÍTETT HARMADIK FELEK NEM FELELNEK SEM SZAVATOSSÁG, SEM SZERZŐDÉS, SEM SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁRÉRT VALÓ FELELŐSSÉG VAGY MÁS JOGELV ALAPJÁN A Nemzetközi Rögbi Szövetség WEBOLDALA VAGY ANNAK TARTALMA FELHASZNÁLÁSÁBÓL VAGY A FELHASZNÁLÁSRA VALÓ KÉPTELENSÉGBŐL EREDŐ KÁRÉRT (IDEÉRTVE EGYEBEK MELLETT A JÁRULÉKOS ÉS KÖVETKEZMÉNYES KÁROKAT, AZ ELMARADT NYERESÉGET, TOVÁBBÁ AZ ADATVESZTÉSBŐL ÉS AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL EREDŐ KÁROKAT). A FENTIEK SZERINTI KÁRFELELŐSSÉG AKKOR IS KIZÁRT, HA A Nemzetközi Rögbi Szövetséget TÁJÉKOZTATJÁK A KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL.

5. pont: Az Interaktív Felületekkel kapcsolatos magatartási szabályok

A Nemzetközi Rögbi Szövetség interaktív felületeket, így egyebek mellett például fórumokat üzemeltethet a Weboldal részeként (a továbbiakban: „Interaktív Felületek”). Ön tudomásul veszi, hogy a nyilvánosan közzétett vagy nem nyilvánosan továbbított információkért, adatokért, szövegekért, szoftverekért, zenéért, hanganyagokért, fotókért, grafikai anyagokért, videoanyagokért, üzenetekért és más anyagokért (a továbbiakban: „Tartalom”) kizárólag az a személy felelős, akitől az adott Tartalom származik. Ez azt jelenti, hogy kizárólag Ön – és nem a Nemzetközi Rögbi Szövetség – felel azért a Tartalomért, amelyet Ön feltölt vagy közzétesz a Weboldalon, illetve e-mailen vagy egyébként továbbít a Weboldal segítségével. A Nemzetközi Rögbi Szövetség nem rendelkezik a Weboldal segítségével közzétett Tartalommal, és ennek megfelelően nem vállalhat garanciát annak pontosságát, teljességét vagy minőségét illetően. Ön tudomásul veszi, hogy a Weboldal használata során sértő, illetlen vagy kifogásolható Tartalmat is láthat. A Nemzetközi Rögbi Szövetség semmilyen körülmények között és semmilyen módon sem felel a Tartalomért, így többek között a Tartalom hibáiért és hiányosságaiért, illetve a Szolgáltatással tárolt, feltöltött, közzétett, illetve e-mailen vagy egyéb módon továbbított Tartalom használatával felmerülő kárért vagy veszteségért.

Ön tudomásul veszi, hogy a Nemzetközi Rögbi Szövetség nem szűri meg előzetesen a Tartalmat, de jogosult – azonban nem köteles – arra, hogy elutasítson, áthelyezzen, módosítson vagy töröljön bármilyen, a Weboldalon közzétett Tartalmat, ideértve egyebek mellett a jelen Felhasználási Feltételeket sértő vagy egyébként – a Nemzetközi Rögbi Szövetség megítélése szerint – kifogásolható Tartalmat. Ön tudomásul veszi, hogy önállóan kell értékelnie a Tartalmat – így többek között azt, hogy megbízhat-e a Tartalom pontosságában, teljességében és hasznosságában –, továbbá hogy Önt illetik a Tartalom használatával összefüggő jogok, és Önt terhelik a vonatkozó kötelezettségek. Ön tudomásul veszi azt is, hogy a Nemzetközi Rögbi Szövetség megőrizhet, eltávolíthat és harmadik féllel közölhet bármilyen Tartalmat, beleértve az Ön felhasználói fiókjával vagy a Weboldal Ön általi használatával kapcsolatos adatokat, ha a Nemzetközi Rögbi Szövetséget erre jogszabály kötelezi, vagy a Szövetség jóhiszeműen feltételezi, hogy a megőrzés, eltávolítás vagy közlés szükséges:

 1. valamilyen jogi eljárás előírásainak való megfeleléshez;
 2. a jelen Felhasználási Feltételek érvényre juttatásához;
 3. az olyan jelzésekre való reagáláshoz, hogy a Tartalom harmadik fél jogait sérti; illetve
 4. a Nemzetközi Rögbi Szövetség, valamint az alkalmazottai, megbízottai és mások jogainak, vagyonának és személyes biztonságának védelméhez.

AZ INTERAKTÍV FELÜLETEKEN KÖZZÉTETT TARTALMAT ÖN KIZÁRÓLAG A SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLHATJA FEL. A jelen Felhasználási Feltételek súlyos megszegésének minősül, ha Ön az alábbi tevékenységek bármelyikéért felelős:

 1. bármelyik vonatkozó jogszabály megsértése;
 2. bármilyen olyan Tartalom feltöltése, közzététele, illetve e-mailen vagy más módon történő továbbítása, amely a Nemzetközi Rögbi Szövetség megítélése szerint jogellenes, káros, fenyegető, sértő, zaklató, jogsértő, becsületsértő, vulgáris, obszcén, rágalmazó, mások magánszféráját sértő, gyűlölködő, továbbá faji, etnikai vagy egyéb okból kifogásolható, illetve az Interaktív Felület, a Nemzetközi Rögbi Szövetség és/vagy az uniós rögbi hírnevét csorbítja;
 3. sérelem okozása kiskorú személyeknek bármilyen módon;
 4. olyan hamis látszat keltése, hogy Ön valójában más személy (beleértve a Nemzetközi Rögbi Szövetség alkalmazottait) vagy valamilyen jogi személy képviseletére jogosult, illetve olyan hamis nyilatkozat vagy megtévesztő magatartás, amely szerint Ön egy természetes vagy jogi személlyel szoros kapcsolatban áll, vagy hozzá tartozik;
 5. fejléc hamisítása vagy az azonosítók egyéb módon történő meghamisítása a Szolgáltatáson keresztül továbbított Tartalom eredetének elleplezése céljából;
 6. valamilyen név vagy cím használata cybersquatting (védjegybitorlásnak minősülő domainhasználat) céljából;
 7. olyan Tartalom feltöltése, közzététele, illetve e-mailen vagy más módon történő továbbítása, amelynek továbbítására jogszabály, szerződéses jogviszony vagy bizalmi viszony alapján Ön nem jogosult (ilyen esetnek minősül például a bennfentes információk vagy a munkaviszony, továbbá titoktartási megállapodás keretében megismert vagy átadott olyan bizalmas, illetve egyéb információk továbbítása, amelyeknek a munkáltató a kizárólagos jogosultja);
 8. a Nemzetközi Rögbi Szövetség arra ösztönzése közvetve vagy közvetlenül, hogy a Szövetség bizonyos, a Szövetségtől független szervezet termékeit, szolgáltatásait vagy tartalmát ajánlja, illetve valamely termékkel vagy szolgáltatással kifejezett meggyőződést támogasson;
 9. bármely fél szabadalmát, védjegyét, üzleti titkát, szerzői jogát, a nyilvánosságra hozatal jogát és más kizárólagos jogát (a továbbiakban: „Jogok”) sértő vagy bitorló Tartalom feltöltése, közzététele, illetve e-mailen vagy más módon történő továbbítása;
 10. kéretlen hirdetések és promóciós anyagok, levélszemét, spam, lánclevelek, piramisjátékokkal kapcsolatos üzenetek és más hasonló felhívások feltöltése, közzététele, illetve e-mailen vagy más módon történő továbbítása;
 11. vírusokat és más olyan számítógépes kódokat, fájlokat vagy programokat tartalmazó anyagok feltöltése, közzététele, illetve e-mailen vagy más módon történő továbbítása, amelyek célja a számítógépes szoftverek és hardverek, illetve telekommunikációs eszközök funkcióinak korlátozása, megszakítása vagy tönkretétele;
 12. a Weboldal vagy az ahhoz kapcsolódó szerverek és hálózatok működésének megzavarása, illetve akadályozása, továbbá a Weboldalhoz kapcsolódó hálózatok követelményeinek, eljárásainak, szabályzatainak vagy egyéb előírásainak megsértése;
 13. a vonatkozó helyi, tartományi, tagállami, nemzeti vagy nemzetközi jogszabályok megsértése szándékosan vagy akaratlanul;
 14. mások zaklatása bármilyen módon;
 15. másokra vonatkozó információk (többek között e-mail címek) gyűjtése adatbányászat útján és más módon az érintettek engedélye nélkül;
 16. olyan tevékenység folytatása, amely korlátozza vagy lehetetlenné teszi mások számára az Interaktív Felületek használatát, vagy amely a Nemzetközi Rögbi Szövetség véleménye szerint a Nemzetközi Rögbi Szövetség, illetve az ügyfelei vagy beszállítói számára bármilyen típusú felelősséget keletkeztethet.

Valamilyen hozzájárulásnak vagy tartalomnak a Weboldalon (ideértve egyebek mellett az Interaktív Felületeket) történő elhelyezésével Ön engedélyt ad a Nemzetközi Rögbi Szövetségnek a hozzájárulás részét képező anyag felhasználására a Szövetség saját belátása szerinti módon és térítésmentesen. Az Ön hozzájárulását a Nemzetközi Rögbi Szövetség moderálhatja, vagyis ellenőrizheti, szerkesztheti és el is távolíthatja. A Nemzetközi Rögbi Szövetség fenntartja a jogot arra, hogy az Ön hozzájárulását eltávolítsa abban az esetben, ha a Szövetség a saját belátása szerint úgy ítéli meg, hogy a hozzájárulás sérti a Felhasználási Feltételekben foglaltakat.

Ön biztosítja a Nemzetközi Rögbi Szövetség számára azt a jogot, hogy működési és szerkesztési okokból módosítsa, illetve szerkessze a hozzájárulása részét képező anyagokat. A Nemzetközi Rögbi Szövetség jogosult arra, hogy megbízható harmadik felekkel, így például a Nemzetközi Rögbi Szövetség online szolgáltatásainak felhasználóival vagy a Nemzetközi Rögbi Szövetség egyéb weboldalait üzemeltető felekkel megossza az Ön hozzájárulását.

Ön kijelenti, hogy az Interaktív Felületeken esetlegesen elhelyezett hozzájárulása az Ön saját eredeti műve, nincs jó hírnevet vagy más jogait (ideértve a személyiségi jogokat) sértő, illetve törvénytelen tartalma, és megfelel a jelen Felhasználási Feltételeknek. Ön kijelenti továbbá, hogy a hozzájárulását magánszemélyként – és nem üzleti célból – tette, és a hozzájárulása nem segít elő, illetve nem támogat tisztességtelen módon valamilyen üzleti tevékenységet, és a hozzájárulásnak nem célja az üzleti haszonszerzés. Ön a fentiek mellett megerősíti azt is, hogy rendelkezik a hozzájárulása alapján azonosítható személy, illetve 16. életévét be nem töltött személy esetén a szülő vagy a gyám engedélyével.

A hozzájárulásnak vagy tartalomnak a Weboldalon (ideértve egyebek mellett az Interaktív Felületeket) történő elhelyezésével Ön engedélyt ad a Nemzetközi Rögbi Szövetségnek az Ön nevének és hozzájárulásának együttes felhasználására, azzal, hogy működési okokból erre nem mindig van lehetőség.

Előfordulhat, hogy a Nemzetközi Rögbi Szövetségnek adminisztratív vagy ellenőrzési okokból fel kell vennie Önnel a kapcsolatot a hozzájárulásával vagy bizonyos projektekkel összefüggésben.

A Nemzetközi Rögbi Szövetség arra is kérheti Önt, hogy a hozzájárulása részeként adjon meg bizonyos személyes adatokat. Az információ átadására az Adatvédelmi Szabályzatban és a Cookie-szabályzatban foglaltak szerint kerül sor. A Nemzetközi Rögbi Szövetség gondoskodik az Ön személyes adatainak biztonságáról, és a Szövetség kizárólag az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott céloknak megfelelően használhatja az adatokat. A Nemzetközi Rögbi Szövetség a birtokában levő személyes adatokat a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli.

6. pont: Más weboldalakra mutató hivatkozások

A Weboldal harmadik felek weboldalaira (a továbbiakban: „Harmadik Felek Weboldalai”) mutató hivatkozásokat is tartalmaz. Ezeket a hivatkozásokat a Nemzetközi Rögbi Szövetség kizárólag az Ön kényelme érdekében helyezte el a Weboldalon, de ez nem jelenti azt, hogy a Nemzetközi Rögbi Szövetség bármilyen módon támogatná a Harmadik Felek Weboldalain elhelyezett tartalmat. A Nemzetközi Rögbi Szövetség nem felelős a Harmadik Felek hivatkozások útján elérhető Weboldalainak tartalmáért, és semmilyen kötelezettségvállaló nyilatkozatot nem tesz a Harmadik Felek Weboldalain elérhető anyagok tartalmára, illetve pontosságára nézve. Ön a saját kockázatára fér hozzá a Weboldalon elhelyezett hivatkozásokon keresztül a Harmadik Felek Weboldalaihoz. Ha Ön használja a Harmadik Felek Weboldalait, az Ön tevékenységére a Harmadik Felek Weboldalainak felhasználási feltételei vonatkoznak.

7. pont: Hirdetések

A Weboldal tartalmazhat harmadik felektől származó reklámokat, és ezeknek részét képezhetik más weboldalakra mutató hivatkozások is. Eltérő nyilatkozat hiányában a Nemzetközi Rögbi Szövetség nem ajánl semmilyen terméket, és nem tesz semmilyen kötelezettségvállaló nyilatkozatot a Szövetség Weboldalán elhelyezett hirdetésekben foglalt vagy az azokban lévő hivatkozás útján elérhető tartalmakkal, illetve a tartalmak pontosságával kapcsolatban.

8. pont: Helytállási kötelezettség

Ön vállalja, hogy helytáll a Nemzetközi Rögbi Szövetség, annak vezető tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai, megbízottai, beszállítói és a Szövetség számára felhasználási engedélyt biztosítók felé minden olyan igény, per, követelés, kárfelelősség és egyezség alapján fizetendő összeg vonatkozásában (beleértve egyebek mellett az indokolt mértékű ügyvédi és könyvelői költségeket), amely a Tartalomnak vagy az Interaktív Felületeknek az Ön általi és ténylegesen vagy feltételezhetően a Felhasználási Feltételekbe ütköző felhasználása miatt merült fel. A Nemzetközi Rögbi Szövetség köteles haladéktalanul értesíteni Önt minden, a fentiek szerinti igényről, perről és eljárásról, és köteles indokolt mértékben együttműködni Önnel az Ön költségén az igénnyel szembeni, illetve a per vagy eljárás során történő védekezés elősegítése érdekében.

9. pont: Általános rendelkezések

A Nemzetközi Rögbi Szövetség székhelye Írországban található. Elfordulhat, hogy a jogszabályok nem engedélyezik a Tartalomhoz való hozzáférést bizonyos országokban vagy bizonyos személyeknek. Ön a saját kockázatára fér hozzá a Weboldalhoz, és ennek során köteles megfelelni az országában érvényes jogszabályoknak. Tekintettel arra, hogy az internet a világ bármely részén elérhető, Ön vállalja, hogy az online magatartással és az elfogadható tartalommal kapcsolatos helyi szabályokat is betartja. Ön kifejezetten vállalja a technikai adatoknak az Ön lakhelye szerinti országból való kivitelére vonatkozó valamennyi jogszabályi előírás betartását.

10. pont: Joghatóság

Ön tudomásul veszi, hogy az Ön és a Nemzetközi Rögbi Szövetség között vagy az Ön által a Nemzetközi Rögbi Szövetségtől igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő bármilyen jogvita esetén Anglia bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal, és tudomásul veszi, illetve kifejezett nyilatkozattal hozzájárul ahhoz, hogy az Ön feletti személyes joghatóság az angol bíróságokat illesse meg minden olyan jogvita vonatkozásában, amelynek tárgya valamely, a Nemzetközi Rögbi Szövetséget, annak kapcsolódó szervezeteit, leányvállalatait, alkalmazottait, vállalkozóit, vezető tisztségviselőit, igazgatóit, továbbá távközlési és tartalomszolgáltatóit érintő igény.

A jelen Felhasználási Feltételekre irányadó jog az angol jog a kollíziós magánjogi elvek kivételével. Ha a Felhasználási Feltételek bármely rendelkezését bármely illetékes bíróság érvénytelennek nyilvánítja, ez nem befolyásolja a Felhasználási Feltételek többi előírását, amelyek teljes mértékben hatályosak maradnak. A jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezéséről való lemondás nem értelmezhető úgy, hogy az adott rendelkezés vagy más előírás érvényesítéséről bármely jövőbeni esetre nézve, illetve tartósan lemondott volna az adott fél.

11. pont: A megállapodás teljessége

A Nemzetközi Rögbi Szövetség Weboldalán közzétett „jogi nyilatkozatok” kifejezett ellenkező rendelkezése hiányában a jelen feltételek az Ön és a Nemzetközi Rögbi Szövetség között létrejött teljes megállapodást tartalmazzák a Weboldal használata és a Weboldalon elhelyezett tartalmak tárgyában. A Felhasználási Feltételek pontjainak címei csak a Felhasználási Feltételek áttekinthetőségét szolgálják, de jogi vagy szerződéses hatásuk és jelentőségük nincsen.

12. pont: Kapcsolat a Weboldal üzemeltetőivel

Ha fel szeretné venni a kapcsolatot az üzemeltetőkkel, kérjük, küldjön e-mailt a morgan.buckley@irb.com címre, vagy forduljon hozzánk levélben az alábbi postacímen.

A jelen adatvédelmi szabályzat az Ön külön értesítése nélkül is módosítható. Utolsó módosítás napja: 2012. szeptember 26.

IRFB Services (Ireland) Limited
Huguenot House
35-38 St. Stephen’s Green
Dublin 2
Írország

Szerzői jog által védve © Nemzetközi Rögbi Szövetség, 2012. Minden jog fenntartva.